1. Wij streven naar maatwerk en stellen ons altijd klantgericht op. Het maken van heldere raamafspraken kan daarbij helpen en daarom zijn er belangrijke spelregels vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

2. Een afspraak voor het volgen van huiswerkbegeleiding en bijles is steeds voor een periode van vier weken, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Voor eenmalige diensten (zoals examentraining, b├Ętaclub of lesassistenten) zijn de afspraken per eenheid, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Een lesuur duurt 60 minuten. De openingstijden voor de huiswerkbegeleiding worden via onze site kenbaar gemaakt. Deze mogen (met een aankondiging van vier weken) door ons worden aangepast.

4. De leerling is degene die bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding bij Studiehuis Belgisch Park volgt.

5. Een afspraak (contract) over onze producten wordt afgesloten met een klant meestal de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Deze afspraak kan schriftelijk of per (bevestigde) mail worden vastgelegd en opgezegd.

6. Ieder contract met uitzondering van een contract voor examentraining wordt na vier weken automatisch verlengd met vier weken.

7. De kosten moeten bij de start zijn voldaan om aanspraak te kunnen maken op de diensten van Studiehuis Belgisch Park.

8. Het contract dat afgesloten wordt met Studiehuis Belgisch Park kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd tegen de zondag van elke week, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Voor een contract voor bijles en examentraining geldt een wijzigingstermijn van een dag (24 uur). Als later wordt afgebeld, wordt het lesuur in rekening gebracht.

9. De begeleiding van Studiehuis Belgisch Park is vrijgesteld van btw, omdat om bijles gaat in het kader van wettelijk geregeld onderwijs.

10. Indien een bijles of huiswerkbegeleidingsmiddag wordt gemist zonder dringende rede, wordt de normale prijs gerekend voor de afspraak.

11. Bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining die door ziekte of een andere dringende rede gemist is, kan worden ingehaald worden binnen twee kalenderweken.

12. Studiehuis Belgisch Park zal alle redelijkerwijs mogelijke inzet plegen binnen de afgesproken diensten, maar uiteindelijk blijft de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn/haar studieresultaten.

13. In en rondom Studiehuis Belgisch Park zijn roken en het gebruik alcohol en drugs niet toegestaan.

14. De leerling kan geschorst worden indien de leerling zich storend of agressief gedraagt of de instructies van onze coaches weigert op te volgen. Schorsing volgt eveneens indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt bij Studiehuis Belgisch Park. Dit ter beoordeling van Studiehuis Belgisch Park. Ingeval van schorsing worden de kosten van de door de leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de opzegtermijn in rekening gebracht.

15. Studiehuis Belgisch Park is gerechtigd om na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.

Geldig vanaf 1 september 2017 Studiehuis Belgisch Park

Stevinstraat 202, 2587 EV Den Haag