Update maatregelen Studiehuis i.v.m. coronavirus

Wij gaan bijlessen aanbieden op afstand – helemaal gratis tot 30 min!

Het team van het Studiehuis wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs in deze periode van schoolsluiting door de Covid-19 maatregelen van de overheid.

Onze huiswerkbegeleiding blijft voorlopig dicht. We zullen daarom vanaf morgen gratis bijles- en huiswerkondersteuning bieden op afstand (maximaal 30 minuten per leerling).

We zullen daarbij gebruik maken van de diverse mogelijkheden tot videobellen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, etc.

Leerlingen kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden voor een videoconferencing bijles of huiswerkondersteuning:

We bieden deze service helemaal gratis aan gedurende de school- en hwb-sluiting.
Spelregels:

  • Deze gratis ondersteuning duurt maximaal 30 minuten.
  • Er kan door een leerling in één week maximaal tweemaal (op verschillende dagen) gebruik worden gemaakt van gratis ondersteuning. Zo kunnen we bereikbaar blijven.
  • Langer bijles of een groter aantal bijlessen per week zijn mogelijk. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage. (We brengen dan ons reguliere tarief voor slechts een half uur bijles in rekening ongeacht de duur (gemaximeerd tot 70 min).

We bieden deze nieuwe dienst aan voor al onze klanten. Maar ook willen we – voor zover onze mogelijkheden reiken – de Haagse scholieren in bredere zin helpen. Zolang we dit goed kunnen organiseren (waar we onze stinkende best voor zullen doen) staat deze videoconferencing bijles daarom open voor alle scholieren van het voortgezet onderwijs uit Den Haag. Informeer dus ook vrienden en vriendinnen die in school- of examenstress zitten.

In de praktijk zullen we uittesten welke tools het beste werken (en in hoeverre we daarbij aanvullend ook met een gedeelde documenten op een computerscherm kunnen werken, zoals in Google Drive). Verder vragen we begrip als door het ontbreken van boeken, technische problemen, etc. de bijles op afstand soms even hapert.

Schoolexamens en centraal examens van examenleerlingen gaan door

De Minister heeft besloten dan de SE’s voor examenleerlingen doorgang zullen vinden op de scholen. Het Studiehuis gaat daarom vooralsnog door met aanbieden van examenleren voor examenleerlingen tussen 15.00-17.00 u op microschaal. In de praktijk komen er maximaal 1 tot 3 leerlingen per middag, dus dit kunnen we eenvoudig veilig inrichten. We hanteren ruime onderlinge afstand en extra hygiëne.
>>> We willen leerlingen vragen om voorafgaand te aan te kondigen als ze van plan zijn om te komen. Dit kan telefonisch of per mail (info@studiebp.nl).

Tips thuis leren

Het Studiehuis helpt je in deze bijzondere periode van schoolsluiting met handige leertips. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van handige filmpjes en sites om van te leren:

Natuurkunde; videolessen op natuurkundeuitgelegd.nl zijn nu tijdelijk vrij toegankelijk (in ieder geval tot 6 april).

Voor scheikunde vind je goede videolessen op youtube.com/user/scheikundelessen

Voor geschiedenis vind je inspirerende videolessen op youtube.com/user/JORTgeschiedenis

En voor aardrijkskunde is onze tip: youtubekanaal van Martin Bakker

Biologie oefen je perfect met bioplek.org en biologiepagina.nl

Tenslotte wiskunde – alles is te vinden op het youtubekanaal Math with Menno math4all.nl, en wiskundetrainer.nl

Maatregelen Studiehuis i.v.m. coronavirus

De scholen gaan voor een periode van tenminste drie weken dicht. Wij zijn blij dat de regering tot dit besluit is gekomen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Wat betekent dat voor de diensten van het Studiehuis.

1. Huiswerkbegeleiding gaat per direct dicht
Wij hebben besloten om per direct de huiswerkbegeleiding op te schorten. Dat betekent dus dat morgen de huiswerkbegeleiding al uitvalt. De weken, waarin de hwb uitvalt, zullen u niet in het abonnement in rekening worden gebracht. 

2. Bijlessen blijven mogelijk
De bijlessen mogen wel doorgaan, als u dat wenst. Immers dit zijn 1-op-1 sessies, met minimale besmettingsrisico’s als de leerling en de docent gezond zijn. Hierbij is extra aandacht voor hygiëne en een grotere onderlinge afstand.
Wij hebben er natuurlijk begrip voor als u de bijles toch liever afzegt. In principe verloopt de communicatie over de bijlessen rechtstreeks met de bijlesdocent.
Hierbij gelden de normale opzegtermijnen (één dag van te voren of bij ziekte tot ’s ochtends 10.00 u), alleen de bijlessen van maandag 16 maart kunnen tot twee uur voorafgaand aan de bijles worden afgezegd.

3. Dagelijks van 15.00-17.00 uur CSE Leren sessies voor examenleerlingen
Wij zullen voor de examenleerlingen komende week dagelijks tussen 15.00 – 17.00 uur  ‘CSE Leren’ sessies organiseren, waarbij er maximaal 4-5 leerlingen in één ruimte zelfstandig aan het werk zijn, elk aan een eigen tafel en met een onderlinge afstand groter dan twee meter. Wij bieden tijdens deze ‘CSE Leren’ inhoudelijke ondersteuning, zoals uitleg en samen oefenen. Tijdens deze sessies natuurlijk ook alle aandacht voor hygiëne.
De eerste sessie is al op maandag 16 maart. Onze leerlingen uit de examenklassen kunnen gewoon komen en hoeven zich niet vooraf aan te melden. Het tarief voor deze sessies is identiek aan het tarief van de hwb. We zullen de komende dagen inventariseren of deze CSE sessies in een behoefte voldoen.

4. Inventarisatie: uw interesse in een goede digitale leeromgeving
We hebben dit weekend een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare digitale omgevingen, waarmee leerlingen van alle klassen zelfstandig kunnen leren (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, talen). We kwamen tot de conclusie dat het Engelstalige platform IXL.COM een heel goed platform is. We zouden als Studiehuis een licentie kunnen aanschaffen en voor een scherpe prijs (ca €17,50 per maand) kunnen aanbieden aan geïnteresseerde leerlingen met daarbij extra telefonische ondersteuning vanuit het Studiehuis op een speciaal inbelnummer.
>> We vernemen graag per mail van u als u daarin geïnteresseerd bent.
Bij voldoende belangstelling zullen we deze licentie zo snel mogelijk aanschaffen.