Waarom onze lesassistenten?

 • Maximale flexibiliteit
 • Kwaliteit
 • Ervaren & Opgeleid
 • Partnership
 • Tegen aangename kosten

Een flexibele schil van onze lesassistenten binnen uw school?

Het Studiehuis biedt u een unieke mogelijkheid om goede en gemotiveerde lesassistenten op maat in te zetten in uw school.

Wij maken hierbij op projectmatige wijze afspraken over hun inzet. De minimale contractduur is slechts 1 maand, waarbij onze lesassistent ten minste een halve lesdag per week wordt ingeschakeld.

Onze lesassistenten  worden getraind binnen het Studiehuis en begeleid bij hun werkzaamheden binnen uw school. Zo zorgen wij voor een goede kwaliteitswaarborging. Bij onvoorziene verhindering (o.a ziekte) van een lesassistent zal het Studiehuis zich inzetten om vervanging te regelen.

Wanneer loont de inzet van onze lesassistenten binnen mijn school?

Er zijn tal van situaties denkbaar waar de inzet van onze lesassistenten zinvol kan zijn, bijvoorbeeld:

 1. Wij nemen lessen waar van docenten die op dat moment verhinderd, overbelast of afwezig zijn. Als flexibel in te zetten medewerkers zorgen wij voor toezicht, waardoor de leerlingen toch klassikaal hun opdrachten kunnen maken en leerstof kunnen leren. De lesassistent als bewaker van rust en orde, beschikbaar om eventuele vragen over de stof te beantwoorden.
 2. We kunnen uw vakdocenten ondersteunen en assisteren in de les door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden. Bijvoorbeeld bij het oefenen voor (school)examens. Het Studiehuis kan het profiel van de aangeboden lesassistent goed laten aansluiten op de specifieke vakvereisten.
 3. We kunnen groepen leerlingen ondersteunen in zelfwerkzaamheidsuren of huiswerkbegeleiding.
 4. Wij kunnen leerlingen met achterstanden bijwerken door het geven van bijlessen op school. Het profiel van de lesassistent laten we natuurlijk aansluiten op de specifieke vakvereisten.
 5. Wij kunnen ondersteunende taken verrichten bij tal van processen binnen de school, zoals:
  1. het afnemen van toetsen,
  2. het inzetten van digitale lesvormen in de les (Kahoot, Socrative, Quizlet, etc.)
  3. het surveilleren bij (school)examens, 
  4. het voorbereiden van de examens (inrichten van examenzaal, etc)
  5. het surveilleren tijdens de pauzes (kantine of schoolplein)
  6. ook niet-onderwijzend personeel, zoals administratieve en facilitaire medewerkers kunnen een beroep op ons doen.
 6. Tenslotte kunnen we de vakdocenten ontlasten door tijdrovende taken van hen over te nemen, zoals:
  1. correctiewerk van SO’s en proefwerken, 
  2. reviewen van toetsen (taalfouten, opmaak, scores, etc).
  3. ondersteuning bij begeleiding van profielwerkstukken en praktische opdrachten

Wie zijn de lesassistenten van het Studiehuis?

Wij zijn jongvolwassenen die hun VWO-diploma met goede resultaten hebben behaald. We combineren het vak van lesassistent met onze studie en/of met de werkzaamheden die we binnen het Studiehuis verrichten.

Wij worden pedagogisch en didactisch opgeleid en begeleid vanuit het Studiehuis. In het algemeen hebben we al (veel) ervaring opgedaan met het geven van bijlessen, examentrainingen of huiswerkbegeleiding. We kunnen de leerlingen helder instrueren en inspireren. We herkennen de dynamiek en taal van de middelbare school, omdat we zelf enkele jaren geleden nog VWO-leerlingen waren. Maar we zijn ook in staat om met voldoende overwicht voor een groep scholieren te opereren en hen goed aan het werk te zetten.

We houden van uitdagingen en afwisselend werk. We hebben een duidelijke klik hebben met de leeftijdsgroep. We beschikken over voldoende overwicht en ervaring om proactief op te treden en te de-escaleren als dat nodig mocht zijn. Het gaat tenslotte wel om leerlingen in een puberleeftijd.

Lesassistenten van het Studiehuis worden geselecteerd op de volgende eisen:

 • ruime beschikbaarheid (minimaal 1 dag per week beschikbaar)
 • ruime ervaring in de omgang met jongeren, bij voorkeur in onderwijssituaties (bijles, hwb,..)
 • stevige persoonlijkheid, sterk in de schoenen staan voor een groep
 • flexibel en sociaal- en communicatief vaardig
 • pro-actief, leerlingen aansprekend op hun gedrag
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel

Randvoorwaarden – wat verwachten wij van uw school

Heldere afspraken over de werktijden en de inhoudelijke inzet van onze lesassistenten is belangrijk. Voor elke taak, waarvoor ze worden ingezet dienen vooraf heldere afspraken te zijn gemaakt. 

Anders dan de docent heeft de lesassistent immers geen zelfstandige eindverantwoordelijkheid voor de leerlijn en lesinhoud. Hij/zij voert de werkzaamheden altijd uit onder eindregie en -verantwoordelijkheid van de vakdocent, sectie- of teamleider. 

Bij voorkeur krijgen onze lesassistenten toegang tot de online systemen van de school (Magister, SOM, TOOL, ..). Bij inzet in de klas heeft de lesassistent zo kennis van de lesdoelen, het opgegeven huiswerk van de leerlingen, etc. Beschikbaarheid van de gehanteerde lesboeken is ook aan te raden.

Onze lesassistenten zijn minimaal een halve lesdag in de week aanwezig. Meerdere dagen werken is uiteraard ook mogelijk, bij voorkeur op vast weekdagen. Uitbreiding buiten de gemaakte raamwerkafspraken is mogelijk na instemming vooraf van zowel het Studiehuis als de lesassistent zelf, zodat de afspraken altijd helder blijven.

Wat zijn de tarieven?

De tarieven voor het inschakelen van een lesassistent zijn heel schappelijk omdat u rechtstreeks met ons zaken doet, ten opzichte van extra personeel inhuren via een detacheringsbureau:

Uurtarief €29,50 per uur (0% BTW). Eenmalige inrichtingskosten per school bedragen €95,-. Reiskostenvergoeding: €0,29/km of vergoeding van OV-tarief. Reistijd wordt niet vergoed tenzij in bijzondere situaties vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Bij inzet onder de 16 uur per maand hanteren we een kleine opslag van 10%.