Over de periode van 4 januari tot het einde van de lockdown willen wij het volgende met jullie delen:

Bijlessen vinden online doorgang

Voor onze bijlesleerlingen geldt dat de bijlessen zo veel mogelijk online doorgaan.  

Online begeleiding in plaats van fysiek

Wij hebben besloten de abonnementen niet te pauzeren en op een andere wijze onze leerlingen te ondersteunen deze periode. De leerlingen van de huiswerkbegeleiding kunnen er daarom voor kiezen  om hun reguliere huiswerkbegeleidingsdagen in te ruilen voor digitale één-op-één begeleidingsuren. Voor zoverre er geen gebruik wordt gemaakt van dit alternatief, resteren ze als inhaaldagen. Deze kunnen worden ingehaald wanneer fysiek onderwijs weer mogelijk is. 

Aanmelden voor de begeleidingsuren

Wij hebben besloten een wekelijkse planning te maken voor de begeleidingsuren. De leerlingen kunnen voorkeuren doorgeven via de onderstaande link. De link zal je doorverwijzen naar een Google Formulier. Via dit formulier kan je je wekelijks aanmelden voor de online begeleidingsuren. (Voor)examenleerlingen zullen voorrang krijgen bij het uitwerken van de planning.

https://forms.gle/LHe2Diw3mDjYwhfP6

Je kan per week besluiten of je van deze dienst gebruik wil maken. Is dit het geval? Geef je wensen steeds uiterlijk dinsdag (12.00 u) op voor de volgende week . Het weekrooster zal dan voorafgaand, op vrijdag, met je worden gedeeld. Vul het formulier dus snel in. De deadline voor de eerste schoolweek na de vakantie is: dinsdag 29 december 2020 om 12:00 u. 

Ruimte voor korte vragen

Voor onze huiswerkbegeleidingsleerlingen die nog niet in het (voor)examenjaar zitten (of geen behoefte hebben aan begeleidingsuren) organiseren we vanaf 4 januari dagelijks van 17:00 tot 18:00 een online vragenuur. In dit uur kunnen de korte vragen worden gesteld, zoals de leerlingen gewend zijn in de normale huiswerkbegeleiding. We maken voor dit vragenuur gebruik van Microsoft Teams. Het dagelijkse vragenuur is een extra service van het Studiehuis voor de HWB-leerlingen (hiervoor hoeven dus geen inhaaldagen worden geruild).  De link naar het vragenuur binnen Microsoft Teams (en een verdere uitleg over hoe dit werkt) zal voor het einde van de kerstvakantie worden gedeeld.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.