Wij bieden een krachtig totaalpakket voor leerlingen die forse knelpunten ondervinden in leerprocessen, een verstoord zelfbeeld hebben of gedrag vertonen waardoor ze dreigen vast te lopen op school.

Het Powerpakket is een unieke totaaloplossing, waarbij we met de leerling op meerdere niveaus tegelijktijd aan de slag gaan. Onze aanpak werkt zowel in de diepte als in de breedte.

Herkent u een of meerdere van de volgende signalen, dan zouden wij graag met deze leerling aan de slag willen gaan:

  • de leerling zit niet lekker in zijn/haar vel (onzeker, negatief zelfbeeld, faalangstig, neerslachtig of zelfs depressief);
  • de leerling worstelt ergens mee en biedt weerstand (zo kunnen verdriet of persoonlijke issues voor boosheid of zelfs agressief gedrag zorgen);
  • de leerling maakt ongezonde keuzen, die zijn functioneren belemmeren (sociale media, gamen, slaappatronen, roken, blowen, eetgewoonten).
  • de leerling heeft grote moeite met leren (uitstelgedrag, concentratieproblemen, chaotisch leren, moeite met zelfstandig werken, onderpresteren).

Wij ondersteunen de leerling zodat deze zelf weer stevig in de schoenen komt te staan en het leven lichter wordt. We gaan samen met de leerling op zoek naar identiteit, motivatie en kernwaarden. We hanteren daarvoor een palet aan psychodynamische technieken en kunnen ook technieken inzetten die werken op een onderbewust niveau zoals hypnotherapie. Het kind ervaart zo dat het uniek is en ertoe doet. Wij werken vanuit deskundigheid (coaching en school), vanuit oprechte interesse, met humor en oplossingsgericht.

Ons powerpakket werkt op drie lagen tegelijkertijd:

Laag 1: De persoonlijke kern

In een reeks van vier tot vijf coaching- en/of hypnotherapiesessies van circa een uur dringen we door tot de kern van het probleem (wie ben ik, overlevingsstrategieën, frames, waarden, blokkades).

Laag 2: Verbinding en vertrouwen

Gedurende het gehele traject wordt de leerling gekoppeld aan een coachmaatje, met wie een laagdrempelige vertrouwensband wordt opgebouwd. Het coachmaatje is beschikbaar en kan zich goed inleven in de belevingswereld van de leerling, met alle uitdagingen en bedreigingen.

Laag 3: Kunnen en kennen

We helpen de leerling met lastige vakken, het wegwerken van achterstanden, hulp bij ‘leren leren’ en het plannen, structureren en maken van huiswerk. Leerlingen worden getraind in begrijpend lezen en beelddenken (o.a. mindmappen). Huiswerkbegeleiding en bijlessen kunnen hier deel van uitmaken.

Door deze integrale aanpak wordt het kind in al zijn facetten gezien en geholpen. Een uniek Powerpakket dat qua impact de traditionele werkwijzen overtreft. 

Meer weten, vraag een vrijblijvend gesprek bij ons aan.