Coaching - Studiehuis Belgisch Park

Coaching

Het team van het Studiehuis beschikt over brede ervaring in het ondersteunen van leerprocessen bij pubers en jongvolwassenen.

Wij kunnen coaching op maat bieden bij de meest voorkomende vragen rond remedial teaching, vaardighedentraining en persoonlijke / sociale ontwikkelingsvraagstukken.

Op hoofdlijnen zijn er twee varianten:

  • Coaching modules – Het kan gaan om het eigen maken van goede leermethoden, het gemakkelijker leggen van contact en / of sneller maken van vrienden, het beter leren omgaan of beheersen van emoties, het vergroten van je zelfvertrouwen en het beter zicht en grip krijgen op je eigen keuzes. Maar het kan ook gaan om oplossingen voor je uitstelgedrag, het begrenzen van excessief gamen of gebruik van sociale media, het vinden van een nieuwe passie, talent, interesse, etc. De huidige modules zijn: ‘Leren leren’, ‘Boost your confidence’, ‘Coachingmaatje’ en ‘Hypnotherapie voor pubers’. Opdrachtverlening vindt plaats door de ouders, vergelijkbaar met onze arrangementen voor huiswerkbegeleiding en bijles.
  • Geïntegreerde coachingstrajecten – Opdrachtverlening vindt plaats vanuit school. Hiertoe dient de leerling in aanmerking te komen voor een persoonlijk arrangement. Wij bieden daarvoor het Powerpakket, dat wordt opgesteld in samenwerking met ouders en zorgcoördinator (coördinator passend onderwijs). Het Studiehuis helpt ook bij het opstellen van het vereiste OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Om compleet maatwerk te kunnen bieden in haar Powerpakket werkt het Studiehuis samen met Steps & Stones.

Ons coachingsteam

Het coachingsteam van het Studiehuis wordt gecoördineerd door Cees van Halen, ervaren docent met brede ervaring als mentor, persoonlijk mentor, coach en hypnotherapeut. Hij werkt hierbij samen met gediplomeerd coach Ody Ransdorp (Steps & Stones). Het uiteindelijke doel is om je sterker te maken. Met meer zelfkennis en zelfvertrouwen, bewust van je eigen kracht en talenten. We bieden je hiertoe concrete handvatten en oplossingen. Wij bieden altijd maatwerk en zijn persoonlijk. Wij leren je om zelf je problemen op te lossen en te oefenen met nieuwe vaardigheden die bij je passen.

Onze filosofie

Het uiteindelijke doel is om je sterker te maken. Met meer zelfkennis en zelfvertrouwen, bewust van je eigen kracht en talenten. We bieden je hiertoe concrete handvatten en oplossingen. Altijd maatwerk en persoonlijk. Wij leren je om zelf je problemen op te lossen en te oefenen met nieuwe vaardigheden die bij je passen.


Copyright for the icons goes to "Freepik" from Flaticon