Wij gaan bijlessen aanbieden op afstand – helemaal gratis tot 30 min!

Het team van het Studiehuis wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs in deze periode van schoolsluiting door de Covid-19 maatregelen van de overheid.

Onze huiswerkbegeleiding blijft voorlopig dicht. We zullen daarom vanaf morgen gratis bijles- en huiswerkondersteuning bieden op afstand (maximaal 30 minuten per leerling).

We zullen daarbij gebruik maken van de diverse mogelijkheden tot videobellen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, etc.

Leerlingen kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden voor een videoconferencing bijles of huiswerkondersteuning:

We bieden deze service helemaal gratis aan gedurende de school- en hwb-sluiting.
Spelregels:

  • Deze gratis ondersteuning duurt maximaal 30 minuten.
  • Er kan door een leerling in één week maximaal tweemaal (op verschillende dagen) gebruik worden gemaakt van gratis ondersteuning. Zo kunnen we bereikbaar blijven.
  • Langer bijles of een groter aantal bijlessen per week zijn mogelijk. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage. (We brengen dan ons reguliere tarief voor slechts een half uur bijles in rekening ongeacht de duur (gemaximeerd tot 70 min).

We bieden deze nieuwe dienst aan voor al onze klanten. Maar ook willen we – voor zover onze mogelijkheden reiken – de Haagse scholieren in bredere zin helpen. Zolang we dit goed kunnen organiseren (waar we onze stinkende best voor zullen doen) staat deze videoconferencing bijles daarom open voor alle scholieren van het voortgezet onderwijs uit Den Haag. Informeer dus ook vrienden en vriendinnen die in school- of examenstress zitten.

In de praktijk zullen we uittesten welke tools het beste werken (en in hoeverre we daarbij aanvullend ook met een gedeelde documenten op een computerscherm kunnen werken, zoals in Google Drive). Verder vragen we begrip als door het ontbreken van boeken, technische problemen, etc. de bijles op afstand soms even hapert.

Schoolexamens en centraal examens van examenleerlingen gaan door

De Minister heeft besloten dan de SE’s voor examenleerlingen doorgang zullen vinden op de scholen. Het Studiehuis gaat daarom vooralsnog door met aanbieden van examenleren voor examenleerlingen tussen 15.00-17.00 u op microschaal. In de praktijk komen er maximaal 1 tot 3 leerlingen per middag, dus dit kunnen we eenvoudig veilig inrichten. We hanteren ruime onderlinge afstand en extra hygiëne.
>>> We willen leerlingen vragen om voorafgaand te aan te kondigen als ze van plan zijn om te komen. Dit kan telefonisch of per mail (info@studiebp.nl).

Categorieën: Laatste nieuws